• Çiğdem Bakırcıoğlu
  +
  Çiğdem Bakırcıoğlu
  1.1.2017

  Okul Öncesi Öğretmenliği, Grafik-Tasarım ve Edebiyat eğitimleri aldı. Anaokullarında öğretmenlik, tiyatro gruplarında ve televizyon kanallarında oyunculuk yaptı. Kendi yazıp yönettiği “En Kötü Cadı Bi...

  Yazar Detay
 • Çağatay Yaşmut
  +
  Çağatay Yaşmut
  1.1.1968

  1968 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Ekonometri okudu. Başta bankacılık ve finans olmak üzere, birçok sektörde uzun süre çalıştı. Maltepe Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lis...

  Yazar Detay
 • Çağan Dikenelli
  +
  Çağan Dikenelli
  1.1.2017

  1969, İz­mir do­ğum­lu. Sa­int Jo­seph Ko­le­ji’nde öğ­re­ni­mi­ni ta­mam­la­dık­tan son­ra, Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Si­ne­ma Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. Si­ne­ma ve t...

  Yazar Detay