• Cüneyt Ayral
  +
  Cüneyt Ayral
  00:00:00

  İstanbul’da 1954 yılında doğdu, yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra çeşitli gazete, radyo ve televizyon kanallarında çalıştı. Pek çok radyo - televizyon programının yapımcılığını ve sunucu...

  Yazar Detay
 • Craig Boreth
  +
  Craig Boreth
  1.1.2017

  ...

  Yazar Detay
 • Colette Rossant
  +
  Colette Rossant
  1.1.2017

  Paris’te doğdu ama çocukluğunun büyük bölümünü Kahire’de geçirdi. Büyükannesi, kuzenleri dahil olmak üzere ailedeki herkes mutfakta hünerliydi. Colette’in en sevdiği arkadaşı evin aşçısı Ahmet’ti. 15 ...

  Yazar Detay
 • Clive Barker
  +
  Clive Barker
  1.1.2017

  İn­gi­liz ya­zar, yö­net­men, res­sam ve ya­pım­cı. Li­ver­po­ol­lu olan Bar­ker genç­lik yıl­la­rın­da ti­yat­ro oyun­la­rı yaz­ma­ya baş­la­dı. Li­ver­po­ol’da bir ti­yat­ro gru­buy­la iki yıl ça­lı...

  Yazar Detay
 • Choderlos De Laclos
  +
  Choderlos De Laclos
  1.1.2017

  18 Ekim 1741’de Fransa’nın Amiens bölgesinde doğdu. Küçük-burjuva bir ailedendi. Topçu subayı oldu. Orduda görev aldıktan kısa bir süre sonra yazarlığa başladı. İlk romanı, psikolojik romanın ilk örne...

  Yazar Detay
 • Charlotte Brontë
  +
  Charlotte Brontë
  00:00:00

  ...

  Yazar Detay
 • Cenk R. Girginol
  +
  Cenk R. Girginol
  1.1.2017

  ...

  Yazar Detay
 • Candan Turhan
  +
  Candan Turhan
  1.1.2017

  1969’da İs­tan­bul’da doğ­du. Kim­ya mü­hen­dis­li­ği ve iş­let­me oku­duk­tan son­ra İs­tan­bul’da bir sü­re ga­ze­te­ci­lik yap­tı, bir sü­re de ka­fe-res­to­ran iş­let­ti. 2003 yı­lın­dan bu ya­na ...

  Yazar Detay
 • Can Orhun
  +
  Can Orhun
  00:00:00

  1967’de İzmir’de doğdu. Orta öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Bilgisayar Mü- hendisliği’ni bitirdi. Bir süre Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim görev...

  Yazar Detay