• Friedrich Engels
  +
  Friedrich Engels
  00:00:00

  (1820-1895) 19. yüzyıl Alman politik filozof. Karl Marx'la beraber, Komünist Manifesto'yu (1848) yazarak komünist kuramın geliştirilmesinde önemli bir rol aldı. Karl Marx hayatını kaybettikten sonra K...

  Yazar Detay
 • Frederick M. Denny
  +
  Frederick M. Denny
  00:00:00

  ...

  Yazar Detay
 • Franz Babinger
  +
  Franz Babinger
  00:00:00

  Os­man­lı ta­ri­hi ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­rıy­la ün­lü Al­man ta­rih­çi ve dil­ci. 1891 yı­lın­da Al­man­ya’da doğ­du, 1967 yı­lın­da Draç’ta (Ar­na­vut­luk) öl­dü. Yük­se­köğ­re­ni­mi­ni Würz­burg...

  Yazar Detay
 • Figen Gündüz Letaconnoux
  +
  Figen Gündüz Letaconnoux
  1.1.2017

  1965 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde İş İdaresi Programını tamamladı. Uluslararası bir şirkette...

  Yazar Detay
 • Fehmi Gerçeker
  +
  Fehmi Gerçeker
  1.1.2017

  ...

  Yazar Detay
 • Faruk Şüyün
  +
  Faruk Şüyün
  1.1.2017

  Gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 40 yıldır aralıksız sürdürüyor. 1977-1979 tarihleri arasında Dünya Gazetesi kültür-sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri’de, Varlık’ta; a...

  Yazar Detay