• Suzanne Romaine
  +
  Suzanne Romaine
  1.1.2017

  Ox­ford Üni­ver­si­te­si Mer­ton kür­sü­sün­de İn­gi­liz di­li pro­fe­sö­rü­dür. Suzanne Romaine’nin Lan­gu­age Edu­ca­ti­on and De­ve­lop­ment: Ur­ban and Ru­ral Tok Pi­sin in Pa­pua New Gu­inea ve L...

  Yazar Detay
 • Suphi Varım
  +
  Suphi Varım
  1.1.2017

  Eskiden profesyonel yönetici ve ekonomi doktoralı öğretim üyesiydi. Artık suç romanları yazıyor. Thule Büyücüsü adlı casusluk romanıyla polisiye dünyasına adım attı. Bu yapıtı “Simirna Üçlemesi”nin ...

  Yazar Detay
 • Stephen Mitchell
  +
  Stephen Mitchell
  1.1.2017

  1943 yılında Brooklyn, New York’ta doğdu. Amherst College, Paris Üniversitesi ve Yale Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Şiir yazdı, çeviriler yaptı ve antolojiler hazırladı. Stephen Mitchell, yazar Byro...

  Yazar Detay
 • Stendhal
  +
  Stendhal
  23.1.1783

  Asıl adı Marie-Henri Beyle'dir.23 Ocak 1783'de Grenoble'da doğdu. Vercorlu eski bir aileden gelen babası Chérubin-Joseph Beyle, Dauphiné parlamentosunda avukattı. Çeşitli ülkelerde gittiği salonlard...

  Yazar Detay
 • Soseki Natsume
  +
  Soseki Natsume
  1.1.2017

  9 Şu­bat 1867 yı­lın­da Tok­yo’da dün­ya­ya ge­len So­se­ki Nat­su­me, 1874 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da il­ko­ku­la baş­la­dı. 1878’de Da­iic­hi Or­ta­oku­lu’na gir­diy­se de, üç yıl son­ra yı­lın­da an...

  Yazar Detay
 • Simon A. Cole
  +
  Simon A. Cole
  00:00:00

  Cor­nell Üni­ver­si­te­si’nde Bi­lim ve Tek­no­lo­ji üze­ri­ne dok­to­ra yap­tı. Şüp­he­li Kim­lik­ler’le So­ci­ety for So­ci­al Stu­di­es of Sci­en­ce ta­ra­fın­dan ve­ri­len 2003 Rac­hel Car­son ödü...

  Yazar Detay
 • Sevinç Uzcan
  +
  Sevinç Uzcan
  1.1.2017

  1963’te İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi’ni ve ardından İstanbul Üniversitesi’nde Fransızca Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Anneliğinin ilk yıllarında kızlarıyla birlikte pişirdiği ke...

  Yazar Detay
 • Sevim Tanör
  +
  Sevim Tanör
  1.1.2017

  An­ka­ra Kız Tek­nik Öğ­ret­men Oku­lu’nun Ye­mek ve Ev İda­re­si bö­lü­mün­den me­zun ol­du. Mes­le­ğe, İzmir Cum­hu­ri­yet Kız Mes­lek Li­se­si’nde baş­la­dı ve baş­ta Ma­ni­sa İs­met İnö­nü Kız Ens...

  Yazar Detay
 • Sevim Gökyıldız
  +
  Sevim Gökyıldız
  00:00:00

  Çocukluğu Anadolu’nun çeşitli yörelerinde geçen Sevim Gökyıldız, bu sayede Türk mutfağı yemeklerini geniş bir yelpazede tanıma şansına sahip oldu. Daha sonra, yurtdışı eğitiminin bir bölümünü tamamlad...

  Yazar Detay
 • Senay Haznedaroğlu
  +
  Senay Haznedaroğlu
  1.1.1978

  ...

  Yazar Detay
 • Selin Bağçacı Ünlü
  +
  Selin Bağçacı Ünlü
  1.1.2017

  1985’te İstanbul’da doğdu. Mutfakla tanışması, altı yaşındayken annesinin pişireceği kurabiyelerin ortasına marmelat dökmek için parmaklarını basmasıyla başladı; sabah erkenden balık haline gidip g...

  Yazar Detay
 • Selim İleri
  +
  Selim İleri
  1.1.1949

  1949 yılında İstanbul'da doğdu. İÜ Hukuk Fakültesi'nde okudu. Birçok dergi ve gazetede yazıları ve hikâyeleri yayımlandı. Daha sonra romana da ağırlık veren İleri, birçok ödül almıştır....

  Yazar Detay
 • Sefa Kaplan
  +
  Sefa Kaplan
  1.2.1956

  1 Şubat 1956'da doğdu. Bir süre edebiyat ve Türkçe öğretmenliği, ardından, aralarında Nokta ve Aktüel dergilerinin bulunduğu muhtelif yerlerde gazetecilik yaptı. 1995-2000 yılları arasında Londra'da y...

  Yazar Detay
 • Saime Nimetoğlu
  +
  Saime Nimetoğlu
  1.1.2017

  1948 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Üç çocuk annesi olan Saime Nimetoğlu 1980 yılından bu yana İstanbul'da yaşamaktadır. Ev hanımıdır....

  Yazar Detay
 • Sadi Konuralp
  +
  Sadi Konuralp
  1.1.2017

  1964 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü’nü bitirdi ve aynı bölümde akademisyen olarak çalıştı. 1996 yılında kendi isteğiyle görevinden ayrılarak sinemayla ilgili ...

  Yazar Detay