• Vikas Swarup
  +
  Vikas Swarup
  1.1.2017

  Al­la­ha­bad’da bir avu­kat­lar ai­le­si­nin içinde do­ğan ya­zar, Al­la­ha­bad Üni­ver­si­tesi’n­de mo­dern ta­rih, psi­ko­lo­ji ve Fel­se­fe oku­du. Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler ve de­ği­şik kül­tür...

  Yazar Detay
 • Victor Hugo
  +
  Victor Hugo
  1.1.2017

  Romantik dönem Fransız yazarlarının en önemlisi sayılan romancı, oyun yazarı ve şair. En ünlü romanları Notre Dame de Paris (Notre Dame’ın Kamburu) ve Les Misarebles’dır (Sefiller). Çocukluğunda babas...

  Yazar Detay
 • Vefa Zat
  +
  Vefa Zat
  1.1.2018

  1941 yılında İzmir'de doğdu. 1953 yılında Samatya'da Bülent'in esnaf meyhanesinde miço olarak başladığı profesyonel meslek yaşamını, 1955 yılından itibaren duayen bir barmen hâline geleceği İstanbul H...

  Yazar Detay
 • Val McDermid
  +
  Val McDermid
  1.1.2017

  İskoçya’da kömür madenciliği yapılan küçük bir kasabada doğdu ve büyüdü. Oxford’da İngiliz Edebiyatı okudu. On altı yıl boyunca sürdürdüğü gazetecilik mesleğinde ünlü ağır ceza davalarını izleme fırsa...

  Yazar Detay