• Zeynep Rade
  +
  Zeynep Rade
  31.3.1982

  İstanbul’da doğdu. İşletme eğitiminden sonra Karşılaştırmalı Edebiyat dalında lisansüstü eğitimini tamamladı. Tezini, “İngiliz ve Türk Polisiyesinde Yardımcı Detektifler” üzerine yazdı. Öykü ve makale...

  Yazar Detay
 • Zeynep Kerman
  +
  Zeynep Kerman
  1.1.2017

  ...

  Yazar Detay
 • Zerrin İren Boynudelik
  +
  Zerrin İren Boynudelik
  1.1.2017

  OD­TÜ Eği­tim Fa­kül­te­si’nde Sos­yal Bi­lim­ler/ Fel­se­fe, ar­dın­dan MSÜ Ar­ke­olo­ji ve Sa­nat Ta­ri­hi bö­lüm­le­rin­de öğre­nim gör­dü. İTÜ Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Sa­nat Ta­ri­hi Bö­lü­mü’nde ...

  Yazar Detay