Friedrich Engels
+
Friedrich Engels

(1820-1895) 19. yüzyıl Alman politik filozof. Karl Marx'la beraber, Komünist Manifesto'yu (1848) yazarak komünist kuramın geliştirilmesinde önemli bir rol aldı. Karl Marx hayatını kaybettikten sonra Karl Marx'ın en önemli eseri Das Kapital'in son iki cildini tamamladı. ... devamı 

Frederick M. Denny
+
Frederick M. Denny

... devamı 

Franz Babinger
+
Franz Babinger

Os­man­lı ta­ri­hi ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­rıy­la ün­lü Al­man ta­rih­çi ve dil­ci. 1891 yı­lın­da Al­man­ya’da doğ­du, 1967 yı­lın­da Draç’ta (Ar­na­vut­luk) öl­dü. Yük­se­köğ­re­ni­mi­ni Würz­burg ve Mü­nih’te ta­rih ve İs­lam sa­na­tı ko­nu­sun­da yap­tı. Hin­do­lo­ji ve Sa­mi dil­le­ri üze­ri­ ... devamı 

Figen Gündüz Letaconnoux
+
Figen Gündüz Letaconnoux

1965 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde İş İdaresi Programını tamamladı. Uluslararası bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışırken seramik sanatçıları İnsel İnal ve Mehmet Kutlu’nun atölyelerinde s ... devamı 

Fehmi Gerçeker
+
Fehmi Gerçeker

... devamı 

Faruk Şüyün
+
Faruk Şüyün

Gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 40 yıldır aralıksız sürdürüyor. 1977-1979 tarihleri arasında Dünya Gazetesi kültür-sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri’de, Varlık’ta; ayrıca, ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görev ... devamı