Popüler olan politik, gündelik olan da tarihseldir

  • 12.12.2023

Tayfun Hoca, gündelik hayatımız içerisinde her yönden üzerimize yağan olay, olgu ve deneyimler sağanağını manidar bir eksen etrafında toparlar, her birini bir bütünlük içerisinde yerli yerine oturtur. Birbirinden kopuk ve ilgisiz duran hayat parçacıkları, onun düzenlemesinden sonra yeni bir ışık altında anlaşılır olur.


https://www.gazeteduvar.com.tr/populer-olan-politik-gundelik-olan-da-tarihseldir-makale-1652973


Önceki Sayfa