SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi (www.oglak.com) kullanmadan evvel Site Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyunuz. Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimizin aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (SİTE) www.oglak.com adresindeki Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti.’nin (FİRMA) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (KULLANICI), sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmaya ve kullanmaya devam etmekle bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme, TARAFLAR’a sözleşme konusu SİTE ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve TARAFLAR sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. 

1. SORUMLULUKLAR
1.1. FİRMA, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
1.2. FİRMA, KULLANICI’nın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
1.3.KULLANICI, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
1.4.KULLANICI, SİTE içindeki faaliyetlerinde, SİTE’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda SİTE yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
2.1. İşbu SİTE’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SİTE işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgiliye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu SİTE’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. 
2.2. SİTE’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. GİZLİ BİLGİ 
3.1. FİRMA, SİTE üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi KULLANICI’yı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. 

3.2. KULANICI, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, FİRMA’nın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

4. GARANTİ VERMEME
4.1. Satış sözleşmesi maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. FİRMA tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zimni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zimni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. KAYIT VE GÜVENLİK
5.1. KULLANICI, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde satış sözleşmesi ihlal edilmiş sayılacak ve KULLANICI bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. KULLANICI, SİTE ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden FİRMA sorumlu tutulamaz. 

6. MÜCBİR SEBEPLER
6.1. TARAFLAR’ın kontrolünde olmayan tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler TARAFLAR’ca ifa edilemez hale gelirse, TARAFLAR bundan sorumlu değildir. Bu sürede TARAFLAR’ın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 
7.1.FİRMA, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 

8. TEBLİGAT
8.1. İşbu sözleşme ile ilgili TARAFLAR’a gönderilecek olan tüm bildirimler, FİRMA’nın bilinen e-posta adresi ve KULLANICI’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken veya üye olmadan SİTE’den yararlanırken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

9. DELİL SÖZLEŞMESİ
9.1. TARAFLAR arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda TARAFLAR’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. 

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
10.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Firma Ünvanı: Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti.
Adres: Şehit Muhtar Mahallesi, Zambak Sk, No:21, 34420 Beyoğlu/İstanbul
Telefon: 0212 251 71 08/09
Faks: 0212 293 65 50
E-posta : satis@oglak.com
Web: www.oglak.com