Faruk Şüyün

Gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 40 yıldır aralıksız sürdürüyor. 1977-1979 tarihleri arasında Dünya Gazetesi kültür-sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri’de, Varlık’ta; ayrıca, ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayınevinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı, Varlık Yıllıkları’nı gerçekleştirdi. Toros Yayınları’nda Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’nı hazırladı. İstanbul Yeni Asır’ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, Sorumlu Müdür’lük yaptı. Güneş Gazetesi’nin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi.

Dünya Gazetesi’nde yirmi sekiz yıldır çalışıyor ve her Cuma “Odak”, her Pazartesi gazetede ve internet sayfasında “Ehlikeyf” başlıklı yazılar yazıyor. Yirmi beş yaşındaki Dünya Kitap Dergisi’nin yayın yönetmeni.

Beşiktaş Belediyesi için on bir yıl boyunca “Ustalara Saygı” toplantıları düzenledi.

Tüyap onur yazarları için; Füruzan Diye Bir Öykü (Tüyap, 2008 ve Yapı Kredi Yayınları, 2009), Uzaktan Yakına Cevat Çapan (2009), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Kültür Çınarı, Doğan Kuban (2010), Seçmeler, Ferit Edgü (2011), Bir Yaşamış Bir Yazmış, Gülten Dayıoğlu (2012), Bugünden Geçmişe Geçmişten Geleceğe Taner Timur (2013) Renkli - Sinemaskop Bir Hayat: Atillâ Dorsay (2014), Kafa Kâğıdı: Tan Oral (2015) kitapları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı için 2013 yılında Contemporary Literature Books From Turkey kitabını hazırladı.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları