Erol Üyepazarcı

1938 yılında İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni ve 1962’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’ni bitirdi. 1967-2006 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda, önce mühendis sonra orta ve üst kademe yönetici olarak çalıştı.
Bibliyofili ile bibliyomani arasındaki ince çizgi üzerinde yürüyen bir kitap çokseveridir. Geç dönem Osmanlı tarihi, İstanbul tarihi, astronomi ve polisiye roman özellikle ilgilendiği alanlardır.
Telif eserleri arasında II. Mahmut’un İstanbul’u - Bostancıbaşı Sicilleri (1992), Kandilli, Vaniköy, Çengelköy - Mekânlar ve Zamanlar (1993), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın Öyküsü (1995, ikinci baskı 2005) ve Korkmayınız Mister Sherlock Holmes - Türkiye’de Polisiye Romanın Öyküsü 1881-1928’i (1997) sayabiliriz.
Fransa’da İlk Daimi Türk Elçisi Esseyid Ali Efendi (1997 / Maurice Herbette), Osmanlı Basını’nın Doğuşu ve Blak Bey Ailesi (1998), Abdülhamid’in Son Günlerinde İstanbul (1999 / Paul Fesch), 1873’de Türkiye’de Halk Giysileri - Elbise-i Osmani (1999 / Osman Hamdi Bey), Osmanlılardan Önce Anadolu (2000 / Claude Cahen), İzmir Gezisi -Antoine Galland’ın Bir El Yazması (2003) ve Türkiye’de Balık ve Balıkçılık (2006 / Karekin Deveciyan) gibi çevirileri yayımlanmıştır.
Raif Nezihi’nin İzmir’in Tarihi (2001) ile Ebüssüreyya Sami’nin Türklerin Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni’nin Maceraları Cilt: I - II (2006) adlı eserlerini de yayıma hazırlamıştır.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları