Meaghan Delahunt

Mel­bo­ur­ne do­ğum­lu ya­zar Me­agan De­la­hunt Edin­burgh’da ya­şa­mak­ta­dır. 1997’de Fla­min­go/HQ Aust­ra­lia Na­ti­onal kı­sa hi­kâ­ye ödü­lü­nü al­dı, şu sı­ra­lar ikin­ci romanı üzerin­de çalış­mak­tadır.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%35
Mavi Evdekiler
Meaghan Delahunt

%35
₺44,00
₺28,60