• Victor

Victor Hugo

Romantik dönem Fransız yazarlarının en önemlisi sayılan romancı, oyun yazarı ve şair. En ünlü romanları Notre Dame de Paris (Notre Dame’ın Kamburu) ve Les Misarebles’dır (Sefiller). Çocukluğunda babasının imparatorluk ordusunda görev alması nedeniyle düzenli ve yerleşik bir yaşamı olmadı ancak Latin edebiyatı üzerine sağlam bir öğrenim gördü. 1821’de ilk şiir kitabını çıkardı ve aynı yıl çocukluk arkadaşı Adele Fouecher’le evlendi. Bu kitap XVIII. Louis’nin ona aylık bağlamasını sağladı. 1827’de oyunu Cromwell’in yayımlanmasıyla gerçek bir romantik olarak adını duyurdu. Marion de Lorme adlı oyununun yasaklanmasıyla liberal eğilimleri daha da güçlendi. Yasaklamaya Hernani adlı oyunu yazarak karşılık verdi. Oyunun 1830’daki ilk sahnelenişi romantizmin genç yazarlarının klasik yazarlara karşı kazandığı zaferi simgeliyordu. XI. Louis dönemindeki hayatı anlatan Notre Dame’ın Kamburu ile ününü daha da artırdı. Roman başdiyakoz Frollo ve asker Phoebus’un kişiliklerinde, kambur Quasimodo ile çingene Esmeralda’yı sefalete boğan toplumu lanetliyordu. Notre Dame’ı yazdığı sırada Temmuz Devrimi gerçekleşmiş, öğrenciler ve liberal burjuvazinin desteğiyle Louis-Philippe tahta geçmişti. Hugo Temmuz monarşisi sırasında siyasal şiirlerinin ilk örneğini vermeye başladı. Bu yıllarda birbiri ardına birçok oyun da yazdı. Aralık 1851’deki hükümet darbesinden sonra III. Napolyon iktidara geldi ve İkinci İmparatorluk dönemi başladı. Hugo bu dönemde Brüksel’e kaçtı ve sürgün hayatı, Cumhuriyet’in ilan edildiği 1870 yılına kadar sürdü. Yapıtlarının büyük bölümünü ve en özgün olanları bu sürgün döneminde yazdı. Bu dönemin ürünü olan Les Châtiments adlı kitabı Fransız dilindeki en güçlü yergili şiirleri içerir. Üç kalın şiir kitabından sonra düzyazıya dönerek yarım bıraktığı Sefiller’e yeniden başladı. 1862’de yayımlanan roman büyük ilgi görerek olağanüstü bir başarı sağladı ve Hugo’yu büyük üne kavuşturdu. Sıradan sevinç ve acıların gücünü basit bir dille yazan Hugo, popüler Fransız edebiyatının babası ve Fransa’nın ulusal şairidir.

Yazarın Kitapları

Sefiller

Victor Hugo