Hüseyin Rahmi Gürpınar

1867 yılında İstanbul’da doğdu. Annesini üç yaşında kaybedince, Girit’te bulunan babası Mehmet Sait Paşa’nın yanına gönderildi. İlkokula burada başladı. Babası yeniden evlenince altı yaşında İstanbul’a anneannesinin Aksaray’daki Konağı’na döndü. Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve İdadide öğrenim gördü. 1878 yılında Mekteb-i Mülkiye’ye girdi. 1880 yılında hastalık nedeniyle ikinci sınıftayken okulu bırakmak zorunda kaldı.

Kısa bir süre Adliye Nezareti Ceza Kalemi’nde memur, Ticaret Mahkemesi’nde Azâ Mülazımı olarak çalıştı. 1887 yılında Ahmed Mithad Efendi’nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı.

Batı’yı taklit etme uğruna gülünç duruma düşen insanları anlattığı ilk romanı Şık aynı yıl Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika olarak yayımlandı. Paul Bourget, Paul de Kock, Alfred de Musset gibi Fransız yazarlardan çeviriler yaptı. 1894 yılında İkdam gazetesine geçti.

Kendisine büyük ün sağlayan ilk eseri Mürebbiye ile Metres, Tesadüf ve Nimetşinas eserleri de İkdam gazetesinde tefrika edildi. Alafranga (1911 yılında Şıpsevdi adıyla basıldı) romanının sansüre uğrayarak yasaklanması üzerine bir süre yazarlığı bıraktı.

İkinci Meşrutiyet döneminde Ahmet Rasim’le birlikte otuz yedi sayı süren, Boşboğaz ile Güllâbi adlı mizah dergisini çıkardı. Sabah ve Vakit gazetelerinde çalıştı.

1912 yılında Heybeliada’ya taşındı. Kütahya milletvekili olduğu 1936-1943 yılları dışında bütün yaşamını Heybeliada’da geçirdi. 1924 yılında Son Posta gazetesinde tefrika edilen, Ben Deli miyim? adlı romanı ahlaka aykırı bulunarak yargılandı, beraat etti. Son yıllarını Heybeliada’daki köşkünde yazarak geçirdi. 8 Mart 1944 yılında yaşamını yitirdi.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%30
Cadı
Hüseyin Rahmi Gürpınar

%30
₺60,00
₺42,00


%30
Efsuncu Baba
Hüseyin Rahmi Gürpınar

%30
₺40,00
₺28,00


%30
Gulyabani
Hüseyin Rahmi Gürpınar

%30
₺50,00
₺35,00


%30
Kesik Baş
Hüseyin Rahmi Gürpınar

%30
₺55,00
₺38,50