• Ahmed

Ahmed Midhat Efendi

1844 yılında İstanbul’da doğdu. Babasını küçük yaşta kaybedince, Vidin’de bulunan ağabeyinin yanına gönderildi (1854). İlköğrenimine orada başladı. 1857 yılında İstanbul’a döndü, Mısır Çarşısı’nda bir aktarın yanına çırak verildi. 1861 yılında Rusçuk’ta Tuna Vilayeti Mektubi Kalemi’ne girdi. Çalışkanlığıyla Midhat Paşa’nın dikkatini çekti. Paşa, ona kendi adını verdi, böylece adı Ahmed Midhat oldu. Özel dersler alarak Fransızcasını ilerletti. 1866 yılında çevirmen olarak gittiği Sofya’da evlendi. 1869 yılında Tuna gazetesinin başyazarı oldu. Aynı yıl Bağdat’a gitti. Burada Vilayet Matbaası’nın ve resmî vilayet gazetesi Zevra’nın müdürlüğünü yaptı. İlk yapıtı, Bağdat’ta Mekteb-i Sanayi’de okutulmak üzere yazdığı Hace-i Evvel (1869) adlı ders kitabıdır. 1871 yılında İstanbul’a döndü. Tahtakale’deki evinin alt katında bir matbaa kurarak kendi kitaplarını bölüm bölüm basmaya başladı. Bir yandan da Basiret gazetesinde yazılar yazıyordu. 1872 yılında Devir ve Bedir adlı iki gazete çıkardı. Bu gazeteler kapatıldıktan sonra Kırkanbar adlı dergileri yayımladı. 10 Nisan 1873 yılında Rodos’a sürgüne gönderildi. Orada Medrese-i Süleymaniye adıyla çocuklar için bir okul açarak ders verdi. Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felâtun Bey ile Râkım Efendi, Açık Baş gibi yapıtlarını burada yazdı. 1876 yılında tekrar İstanbul’a döndü ve İttihat gazetesini yayımlamaya başladı. Menfâ adlı yapıtında sürgün anılarını anlattı. Devletin resmî gazetesi Takvim-i Vakayi’nin ve Matbaa-i Amire’nin müdürlüğüne atandı. 1878 yılında Tercüman-ı Hakikat gazetesini kurdu. İsveç’te delege olarak katıldığı Müsteşrikler Kongresi’ndeki anılarını ve izlenimlerini Avrupa’da Bir Cevelan adlı yapıtında anlattı. 1895 yılında Meclis-i Umur-ı Sıhhıye ikinci reisi oldu.

Altmış sekiz yıllık hayatına çok sayıda eser sığdırmış olan Ahmed Midhat Efendi, ilk Türk romancıları arasında yer almaktadır.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%30
Esrâr-ı Cinâyât
Ahmed Midhat Efendi

%30
₺50,00
₺35,00