• Jeremiah

Jeremiah Healy

New Eng­land Hukuk Okulu’nda hu­kuk pro­fe­sö­rü­dür. Pri­va­te Eye Wri­ters of Ame­ri­ca’nın baş­kan­lı­ğı­nı da yap­mış olan Je­re­mi­ah He­aly, Kur­ban­lık Ko­yun ile Sha­mus Ödü­lü’­nü al­mış­tır. Çok beğenilen ve öv­gü alan John Fran­cis Cuddy polisiyeleri, Kurbanlık Koyun, Kör Atış, Tıp­kı Uy­ku Gi­bi, Ku­ğu Da­lı­şı ve Muh­bir ad­lı maceralar­la devam et­mek­tedir.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%40
Muhbir
Jeremiah Healy

%40
₺38,00
₺22,80


%40
%40
Kuğu Dalışı
Jeremiah Healy

%40
₺38,00
₺22,80


%40
Kör Atış
Jeremiah Healy

%40
₺36,00
₺21,60


%40