• Azizan Baharuddin
  +
  Azizan Baharuddin
  00:00:00

  ...

  Yazar Detay
 • Ayşe Yüksel
  +
  Ayşe Yüksel
  1.1.2017

  ...

  Yazar Detay
 • Ayşe Kilimci
  +
  Ayşe Kilimci
  1.1.2017

  İzmir Kız Lisesi'ni ve Sosyal Hizmetler Akademisi'ni bitirdi. İlk hikayesinin de çıktığı (Eylül 1972) Varlık dergisinin yanı sıra başka dergilerde de rastlanıyor yazdıklarına. Yapma Çiçek Ustaları (19...

  Yazar Detay
 • Ayhan Bozfırat
  +
  Ayhan Bozfırat
  1.1.2017

  1932'de İstanbul'da doğan Ayhan Bozfırat (asıl adı Ayhan Köksal), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı ve bir süre aynı fakültede asistan olarak görev yaptı. Paris'te b...

  Yazar Detay
 • Ayfer Yavi
  +
  Ayfer Yavi
  1.1.2017

  1959’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi. Enez ve Perge kazılarına katıldı. Aile mesleği reklamcılığı seçti. 25 yıl medya, müşteri ilişkil...

  Yazar Detay
 • Arzu Acurol
  +
  Arzu Acurol
  1.1.2017

  Uzun süredir Ayvalık'ta yaşayan Acurol çifti Ege-Ayvalık yemek kültürü üzerine yaptıkları araştırmalarını çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlamakta, denenmiş yemek tariflerini Arzu Acurol'un fotoğrafl...

  Yazar Detay
 • Armağan Tunaboylu
  +
  Armağan Tunaboylu
  00:00:00

  Eskişehir’de doğdu, İstanbul Galatasaray Lisesi’nde çocuk- luğunun bir kısmını, Dokuz Eylül, GSF Sinema TV’de de bir başka kısmını geçirdi. Çocukluğunu hiç bitiremedi. Okul ta- kımına değil, sınıf...

  Yazar Detay
 • Antoine Audouard
  +
  Antoine Audouard
  1.1.2017

  1956 yılında doğdu. İlk üç romanını yirmili yaşlarda yazan Audouard daha sonra yayımcılık hayatına atıldı. Önce Editions no 1’de Bernard Fixot’yla çalıştı. Fixot, Robert Laffont’u alınca altı yıl Laff...

  Yazar Detay
 • Anthony Bourdain
  +
  Anthony Bourdain
  1.1.2017

  1956 yılında New York’ta doğdu. Vassar College ve Culinary Institute of America okullarında okudu. New York City’s Supper Club, One Fifth Avenue ve Sullivanís restoranlarında çalıştı. Manhattan’da yaş...

  Yazar Detay
 • Anatole France
  +
  Anatole France
  00:00:00

  Bir kitapçının oğlu Anatole France'nin bütün çocukluk ve gençlik dönemi kitaplar arasında geçmiştir. Fransız Akademisi üyesi ve 1921 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan bu büyük Fransız yazar, üslubu ve ...

  Yazar Detay
 • Alper Kaya
  +
  Alper Kaya
  6.1.1990

  1990 yılında Ankara’da doğdu. Orada hiç yaşamadığı hâlde, Ankara’yı çok sevdi. BirGün ve soL’da spor yazıları yazdı. Halen Evrensel’de cumartesi günleri maç yazısı olmayan futbol yazıları yazmaktadır....

  Yazar Detay
 • Alice B. Toklas
  +
  Alice B. Toklas
  1.1.2017

  1877 yılında San Francisco'da orta sınıf bir Yahudi ailenin çocuğu olarak doğdu. Kısa bir süre Washington Üniversitesi'nde müzik okudu. Uzun yıllar Gertrude Stein ile birlikte Fransa'da yaşadı. Ernest...

  Yazar Detay
 • Alexandre Dumas
  +
  Alexandre Dumas
  1.1.2017

  24 Temmuz 1802’de doğdu. 19. yüz­yı­lın en ve­rim­li ve en se­vi­len Fran­sız ya­zar­la­rın­dan. Ön­ce oyun­la­rı, da­ha son­ra da ta­rih­sel ro­man­la­rıy­la bü­yük ün ka­zan­mış­tır. Özel­lik­le, Ka...

  Yazar Detay
 • Alev Lytle Croutier
  +
  Alev Lytle Croutier
  1.1.2017

  Alev Lytle Croutier, bütün dünyada çok satmış Harem: The World Behind the Veil ve Taking the Waters adlı kitapların yazarıdır. Uzun yıllar, kurucu editörlerinden olduğu Mercury House yayınevinin genel...

  Yazar Detay
 • Ahmet Rasim
  +
  Ahmet Rasim
  00:00:00

  Eğitimini Darüşşafaka’da tamamlayıp telgrafhanede kâtip olarak çalışmaya başladı. Ahmet Mithat’ın çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazıları yayımlandı. Basın alanında çalıştı, II. Meşrutiyet’t...

  Yazar Detay
 • Ahmet Örs
  +
  Ahmet Örs
  1.1.2017

  1942 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara’da Atatürk İlkokulu ve Avusturya Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde Alman Filolojisi ve Sanat Tarihi öğreniminin ardından ...

  Yazar Detay
 • Ahmet Haşim
  +
  Ahmet Haşim
  1.1.2017

  Mo­dern Türk şi­iri­nin ku­ru­cu­la­rın­dan­dır. An­ne­si­nin ölü­mü üze­ri­ne ba­ba­sıy­la bir­lik­te İs­tan­bul’a gel­di. Öğ­ret­men­li­ğe ata­nın­ca baş­la­dı­ğı hu­kuk öğ­re­ni­mi­ni ya­rı­da bı­r...

  Yazar Detay