Çiğdem Bakırcıoğlu
+
Çiğdem Bakırcıoğlu

Okul Öncesi Öğretmenliği, Grafik-Tasarım ve Edebiyat eğitimleri aldı. Anaokullarında öğretmenlik, tiyatro gruplarında ve televizyon kanallarında oyunculuk yaptı. Kendi yazıp yönettiği “En Kötü Cadı Bizim Cadı” adlı çocuk oyununu sahneledi. Yayınevlerinde ve reklam ajanslarında Tasarımcı Grafiker ve ... devamı 

Çağatay Yaşmut
+
Çağatay Yaşmut

1968 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Ekonometri okudu. Başta bankacılık ve finans olmak üzere, birçok sektörde uzun süre çalıştı. Maltepe Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. 2008 yılında Beyoğlu’nun arka sokaklarını anlattığı Beyoğlu Çıkmazı romanıyla ... devamı 

Çağan Dikenelli
+
Çağan Dikenelli

1969, İz­mir do­ğum­lu. Sa­int Jo­seph Ko­le­ji’nde öğ­re­ni­mi­ni ta­mam­la­dık­tan son­ra, Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Si­ne­ma Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. Si­ne­ma ve te­le­viz­yon sek­tö­rün­de yö­net­men yar­dım­cı­lı­ğı ve se­na­rist­lik yap­tı. 2004’te Ep­si­lon Y ... devamı