M. Âkil
+
M. Âkil

... devamı 

M. Turhan Tan
+
M. Turhan Tan

Asıl adı Meh­met Sa­mih Fet­hi’dir. I. Ab­dül­ha­mid’in kı­zı Hi­be­tul­lah Sul­tan’la ev­le­nen Ala­üd­din Pa­şa’nın to­run­la­rın­dan, Si­vas eş­ra­fı Ah­met ... devamı 

Mahmut Boynudelik
+
Mahmut Boynudelik

AÜ Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si’nde Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. Öğ­ren­ci­lik gün­le­rin­den iti­ba­ren tu­rist reh­ber­li­ği ya­pa ... devamı 

Mahmut Yesari
+
Mahmut Yesari

1895 yılında İstanbul’da doğan Mahmut Yesari, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğrenim gördükten sonra Çanakkale Savaşı’na katıldı. Savaş sonrasında yaşamını gazete ... devamı 

Marquis De Sade
+
Marquis De Sade

(1740 - 1814) Asıl adı Sa­de Kon­tu Do­na­ti­en-Alp­hon­se-Fran­ço­is. Ero­tik ya­pıt­la­rıy­la sa­dizm te­ri­mi­ne adı­nı ve­ren Fran­sız ya­zar­dır. La­net­li ... devamı 

Matthew Hart
+
Matthew Hart

Ga­ze­te­ci ve ya­zar olan Matt­hew Hart ay­nı za­man­da ay­lık Ra­pa­port Di­amond Re­port’un mu­ha­bir­le­rin­den­dir. El­mas üze­ri­ne yaz­dı­ğı ya­zı­lar Th ... devamı 

Meaghan Delahunt
+
Meaghan Delahunt

Mel­bo­ur­ne do­ğum­lu ya­zar Me­agan De­la­hunt Edin­burgh’da ya­şa­mak­ta­dır. 1997’de Fla­min­go/HQ Aust­ra­lia Na­ti­onal kı­sa hi­kâ­ye ödü­lü­nü al­dı, şu ... devamı 

Mehmet Ö. Alkan
+
Mehmet Ö. Alkan

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabili ... devamı 

Mehmet Rauf
+
Mehmet Rauf

... devamı 

Melek Hanım
+
Melek Hanım

Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan ve bir sadrazamın yıllarca eşi olan Melek Hanım, aslen Fransız kökenlidir. Anılarını yazan ilk Osmanlı kadını sayılabilir. Gen ... devamı 

Metin Ertem
+
Metin Ertem

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi uzmanlığını tamamladı. Öğretim üyesi olarak tıp fakültesinde çalışmaya d ... devamı 

Mithat Cemal Kuntay
+
Mithat Cemal Kuntay

1885’te İstanbul’da doğdu. Vefa İdadi’sini ve Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Hukuk Mektebi’nde idare hukuku dersleri verdi. Adalet Bakanlığı’na bağlı çeşitli kuruluş ... devamı 

Murat Aslan
+
Murat Aslan

1977 yılında Balıkesir’de doğdu. 1995 yılında Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Antalya’da çeşitli beş yıldızlı otellerde ve sırasıyla Div ... devamı 

Murat Kınıkoğlu
+
Murat Kınıkoğlu

1955 yılında Malatya’da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede 1984 yılında iç hastalıkları, 1986 yılında ka ... devamı 

Mustafa Türker Erşen
+
Mustafa Türker Erşen

1975 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1997’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Yük ... devamı