La Fontaine
+
La Fontaine

1621 yılında Chateau Thierry'de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Papaz olarak yetiştirilmek istendiyse de kiliseden ayrıldı. Okulda başarılı olamadı. B ... devamı 

Lale Tara
+
Lale Tara

1957 İstanbul doğumlu Lale Tara çok sevdiği kızlık soyadı Kuntay ve göbek adı Naile’yi, gittiği uzun veya kısa yolculuklardan her seferinde heyecanla İstanbul’a ... devamı 

Latife Mardin
+
Latife Mardin

İs­tan­bul’da do­ğan Lâ­ti­fe Mar­din, Şiş­li Te­rak­ki İl­ko­ku­lu’na ve da­ha son­ra İn­gi­liz Kız Li­se­si ve Ame­ri­kan Kız Ko­le­ji’ne de­vam et­ti. Lâ­ti­ ... devamı 

Lawrence Block
+
Lawrence Block

Ame­ri­ka­lı po­li­si­ye ro­man ve öy­kü ya­za­rı. Buf­fa­lo, New York do­ğum­lu Block ya­rat­tı­ğı il­ginç ka­rak­ter­ler­le, mi­zah un­su­ru­nu us­ta­lık­lı k ... devamı 

Lee Child
+
Lee Child

1954’de İn­gil­te­re’de Co­vertry’de doğ­du. Shef­fi­eld’de hu­kuk oku­du. Kı­sa bir dö­nem ti­yat­ro ça­lış­ma­la­rın­dan son­ra Manc­hes­ter’de Gra­na­da Te­l ... devamı 

Lilian Jackson Braun
+
Lilian Jackson Braun

1980’lerde kitabevi raflarını istila eden kedi kahramanlı polisiyelerin anası kabul edilen Lillian Jackson Braun yazarlık yaşamına dolaylı bir biçimde başladı. ... devamı 

Lucy M. J. Garnett
+
Lucy M. J. Garnett

(1849-1934) Garnett, Ottoman Wonder Tales (Osmanlı Peri Masalları), Turkish Life in Town and Country (Şehirde ve Kırda Türk Ha ... devamı