Zafer Hanım
+
Zafer Hanım

... devamı 

Zerrin İren Boynudelik
+
Zerrin İren Boynudelik

OD­TÜ Eği­tim Fa­kül­te­si’nde Sos­yal Bi­lim­ler/ Fel­se­fe, ar­dın­dan MSÜ Ar­ke­olo­ji ve Sa­nat Ta­ri­hi bö­lüm­le­rin­de öğre­nim gör­dü. İTÜ Mi­mar­lık Fa ... devamı 

Zeynep Rade
+
Zeynep Rade

İstanbul’da doğdu. İşletme eğitiminden sonra Karşılaştırmalı Edebiyat dalında lisansüstü eğitimini tamamladı. Tezini, “İngiliz ve Türk Polisiyesinde Yardımcı De ... devamı