Cüneyt Ayral
+
Cüneyt Ayral

İstanbul’da 1954 yılında doğdu, yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra çeşitli gazete, radyo ve televizyon kanallarında çalıştı. Pek çok radyo - televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 1982’den başlayarak 17 yıl sanayicilik yaptı. Gazeteciliğe erken yaşlarında başladı ... devamı 

Craig Boreth
+
Craig Boreth

... devamı 

Colette Rossant
+
Colette Rossant

Paris’te doğdu ama çocukluğunun büyük bölümünü Kahire’de geçirdi. Büyükannesi, kuzenleri dahil olmak üzere ailedeki herkes mutfakta hünerliydi. Colette’in en sevdiği arkadaşı evin aşçısı Ahmet’ti. 15 yaşında Paris’e dönerek öğrenimini sürdürdü. 22 yaşında Amerikalı mimar James Rossant ile evlenip Ne ... devamı 

Clive Barker
+
Clive Barker

İn­gi­liz ya­zar, yö­net­men, res­sam ve ya­pım­cı. Li­ver­po­ol­lu olan Bar­ker genç­lik yıl­la­rın­da ti­yat­ro oyun­la­rı yaz­ma­ya baş­la­dı. Li­ver­po­ol’da bir ti­yat­ro gru­buy­la iki yıl ça­lış­tık­tan son­ra 21 ya­şın­da Lond­ra’ya ta­şın­dı ve son­ra­ki se­kiz yı­lı sos­yal yar­dım­la ge­ç ... devamı 

Choderlos De Laclos
+
Choderlos De Laclos

18 Ekim 1741’de Fransa’nın Amiens bölgesinde doğdu. Küçük-burjuva bir ailedendi. Topçu subayı oldu. Orduda görev aldıktan kısa bir süre sonra yazarlığa başladı. İlk romanı, psikolojik romanın ilk örnekleri arasında klasikleşen, defalarca sinemaya uyarlanan Liaisons dangereuses’dür (Tehlikeli İlişkil ... devamı 

Charlotte Brontë
+
Charlotte Brontë

... devamı 

Cenk R. Girginol
+
Cenk R. Girginol

... devamı 

Cenk Çalışır
+
Cenk Çalışır

... devamı 

Candan Turhan
+
Candan Turhan

1969’da İs­tan­bul’da doğ­du. Kim­ya mü­hen­dis­li­ği ve iş­let­me oku­duk­tan son­ra İs­tan­bul’da bir sü­re ga­ze­te­ci­lik yap­tı, bir sü­re de ka­fe-res­to­ran iş­let­ti. 2003 yı­lın­dan bu ya­na Ege’nin bir dağ kö­yün­de kö­pek­le­riy­le bir­lik­te hu­zur için­de ya­şı­yor ve yaz­mak­la iş­ti­g ... devamı 

Can Orhun
+
Can Orhun

1967’de İzmir’de doğdu. Orta öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Bilgisayar Mü- hendisliği’ni bitirdi. Bir süre Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ege Üniversitesi “Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi” bölümündeki yüksek lisa ... devamı