Safvet Nezihi
+
Safvet Nezihi

Asıl Adı Ömer Lütfi olan Safvet Nezihi Galatasaray Lisesi’nde okudu. Eğitimini tamamlayamadan babasının mesleği olan kuyumculuğu Kapalı Çarşı’daki dükkânlarında ... devamı 

Saime Nimetoğlu
+
Saime Nimetoğlu

1948 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Üç çocuk annesi olan Saime Nimetoğlu 1980 yılından bu yana İstanbul'da yaşamaktadır. Ev hanımıdır. ... devamı 

Salah Stetié
+
Salah Stetié

... devamı 

Sefa Kaplan
+
Sefa Kaplan

1 Şubat 1956'da doğdu. Bir süre edebiyat ve Türkçe öğretmenliği, ardından, aralarında Nokta ve Aktüel dergilerinin bulunduğu muhtelif yerlerde gazetecilik yaptı ... devamı 

Selçuk Erez
+
Selçuk Erez

1936 yılında doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesi Presbyterian Tıp Merkezi’nde kadın-doğum, ertesinde de Houston’da Bay ... devamı 

Selim İleri
+
Selim İleri

1949 yılında İstanbul'da doğdu. İÜ Hukuk Fakültesi'nde okudu. Birçok dergi ve gazetede yazıları ve hikâyeleri yayımlandı. Daha sonra romana da ağırlık veren İle ... devamı 

Selin Bağçacı Ünlü
+
Selin Bağçacı Ünlü

1985’te İstanbul’da doğdu. Mutfakla tanışması, altı yaşındayken annesinin pişireceği kurabiyelerin ortasına marmelat dökmek için parmaklarını basmasıyla başl ... devamı 

Sennur Sezer
+
Sennur Sezer

Şair, yazar (Eskişehir, 1943-İstanbul 2015). İlkokula Eskişehir’de ikinci sınıfta başladı, Kasımpaşa Karma Ortaokulu’nda tamamladı. İstanbul Kız Lisesi’ ... devamı 

Sevim Gökyıldız
+
Sevim Gökyıldız

Çocukluğu Anadolu’nun çeşitli yörelerinde geçen Sevim Gökyıldız, bu sayede Türk mutfağı yemeklerini geniş bir yelpazede tanıma şansına sahip oldu. Daha sonra, y ... devamı 

Sevim Tanör
+
Sevim Tanör

An­ka­ra Kız Tek­nik Öğ­ret­men Oku­lu’nun Ye­mek ve Ev İda­re­si bö­lü­mün­den me­zun ol­du. Mes­le­ğe, İzmir Cum­hu­ri­yet Kız Mes­lek Li­se­si’nde baş­la­dı ... devamı 

Sevinç Uzcan
+
Sevinç Uzcan

1963’te İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi’ni ve ardından İstanbul Üniversitesi’nde Fransızca Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Anneliğinin ilk yıllar ... devamı 

Simon A. Cole
+
Simon A. Cole

Cor­nell Üni­ver­si­te­si’nde Bi­lim ve Tek­no­lo­ji üze­ri­ne dok­to­ra yap­tı. Şüp­he­li Kim­lik­ler’le So­ci­ety for So­ci­al Stu­di­es of Sci­en­ce ta­ra­fı ... devamı 

Siren Tahtakıran
+
Siren Tahtakıran

1964 yılının Ocak ayında İzmir’in Güzelyalı semtinde doğdu. Amerikan Kız Lisesi’ni bitirdi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Finans anabilim dalını bitirdikten sonra ... devamı 

Stendhal
+
Stendhal

Asıl adı Marie-Henri Beyle'dir.23 Ocak 1783'de Grenoble'da doğdu. Vercorlu eski bir aileden gelen babası Chérubin-Joseph Beyle, Dauphiné parlamentosunda avukatt ... devamı 

Suphi Varım
+
Suphi Varım

Eskiden profesyonel yönetici ve ekonomi doktoralı öğretim üyesiydi. Artık suç romanları yazıyor.
Thule Büyücüsüdevamı 

Süreyya Su
+
Süreyya Su

1971 yılında doğdu. Lisans öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde yüks ... devamı