Vikas Swarup
+
Vikas Swarup

Al­la­ha­bad’da bir avu­kat­lar ai­le­si­nin içinde do­ğan ya­zar, Al­la­ha­bad Üni­ver­si­tesi’n­de mo­dern ta­rih, psi­ko­lo­ji ve Fel­se­fe oku­du. Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler ve de­ği­şik kül­tür­le­re olan il­gi­si ne­de­niy­le Dı­şiş­le­ri’ne gir­di. Dip­lo­ma­tik ka­ri­ye­rin­de Tür­ki­ye, A ... devamı 

Victor Hugo
+
Victor Hugo

Romantik dönem Fransız yazarlarının en önemlisi sayılan romancı, oyun yazarı ve şair. En ünlü romanları Notre Dame de Paris (Notre Dame’ın Kamburu) ve Les Misarebles’dır (Sefiller). Çocukluğunda babasının imparatorluk ordusunda görev alması nedeniyle düzenli ve yerleşik bir yaşamı olmadı ancak Latin ... devamı 

Vefa Zat
+
Vefa Zat

1941 yılında İzmir'de doğdu. 1953 yılında Samatya'da Bülent'in esnaf meyhanesinde miço olarak başladığı profesyonel meslek yaşamını, 1955 yılından itibaren duayen bir barmen hâline geleceği İstanbul Hilton Oteli'nde sürdürdü. 1960'larda yönetici konumuna getirildi. 1980 yılında Hilton'dan emekli old ... devamı 

Val McDermid
+
Val McDermid

İskoçya’da kömür madenciliği yapılan küçük bir kasabada doğdu ve büyüdü. Oxford’da İngiliz Edebiyatı okudu. On altı yıl boyunca sürdürdüğü gazetecilik mesleğinde ünlü ağır ceza davalarını izleme fırsatı buldu. Lindsay Gordon adlı bir gazeteci ve amatör detektifin serüvenini anlattığı ilk romanı 1 ... devamı