Vefa Zat
+
Vefa Zat

1941 yılında İzmir'de doğdu. 1953 yılında Samatya'da Bülent'in esnaf meyhanesinde miço olarak başladığı profesyonel meslek yaşamı ... devamı 

Victor Hugo
+
Victor Hugo

Romantik dönem Fransız yazarlarının en önemlisi sayılan romancı, oyun yazarı ve şair. En ünlü romanları Notre Dame de Paris (Notre Dame’ın Kamburu) ve Les Misar ... devamı 

Vikas Swarup
+
Vikas Swarup

Al­la­ha­bad’da bir avu­kat­lar ai­le­si­nin içinde do­ğan ya­zar, Al­la­ha­bad Üni­ver­si­tesi’n­de mo­dern ta­rih, psi­ko­lo­ji ve Fel­se­fe oku­du. Ulus­la­r ... devamı