Vefa Zat
+
Vefa Zat

1941 yılında İzmir'de doğdu. 1953 yılında Samatya'da Bülent'in esnaf meyhanesinde miço olarak başladığı profesyonel meslek yaşamı ... devamı 

Victor Hugo
+
Victor Hugo

Romantik dönem Fransız yazarlarının en önemlisi sayılan romancı, oyun yazarı ve şair. En ünlü romanları Notre Dame de Paris (N ... devamı 

Vikas Swarup
+
Vikas Swarup

Al­la­ha­bad’da bir avu­kat­lar ai­le­si­nin içinde do­ğan ya­zar, Al­la­ha­bad Üni­ver­si­tesi’n­de mo­dern ta­rih, psi­ko­lo­ji ve Fel­se­fe oku­du. Ulus­la­r ... devamı