Ayşe Yüksel
+
Ayşe Yüksel

... devamı 

Ayşe Kilimci
+
Ayşe Kilimci

İzmir Kız Lisesi'ni ve Sosyal Hizmetler Akademisi'ni bitirdi. İlk hikayesinin de çıktığı (Eylül 1972) Varlık dergisinin yanı sıra başka dergilerde de rastlanıyor yazdıklarına. Yapma Çiçek Ustaları (1976), on sekiz hikayeli ilk kitabıdır. 1982 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü öykü dalında mansiyon ... devamı 

Ayhan Bozfırat
+
Ayhan Bozfırat

1932'de İstanbul'da doğan Ayhan Bozfırat (asıl adı Ayhan Köksal), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı ve bir süre aynı fakültede asistan olarak görev yaptı. Paris'te bulunan eşinin yanına gitmek üzere görevinden ayrıldı. Yeni Gazete, Yansıma gibi dergi ve gazetelerde ... devamı 

Ayfer Yavi
+
Ayfer Yavi

1959’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi. Enez ve Perge kazılarına katıldı. Aile mesleği reklamcılığı seçti. 25 yıl medya, müşteri ilişkileri, piar, organizasyon bölümlerinde üst düzey yöneticilik, iki yıl CHP İstanbul Bilim Yönetim Kültü ... devamı 

Arzu Acurol
+
Arzu Acurol

Uzun süredir Ayvalık'ta yaşayan Acurol çifti Ege-Ayvalık yemek kültürü üzerine yaptıkları araştırmalarını çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlamakta, denenmiş yemek tariflerini Arzu Acurol'un fotoğraflarıyla birlikte kitaplaştırmaktadırlar. En büyük zevkleri seyahat etmek, farklı mutfakları tanımak v ... devamı 

Armağan Tunaboylu
+
Armağan Tunaboylu

Eskişehir’de doğdu, İstanbul Galatasaray Lisesi’nde çocukluğunun bir kısmını, Dokuz Eylül, GSF Sinema TV’de de bir başka kısmını geçirdi. Çocukluğunu hiç bitiremedi. Okul takımına değil, sınıf takımına bile alınmadığı için sporu; kendisine film çektirtmedikleri için de sinemayı çok sevdi. Bazı insan ... devamı 

Antoine Audouard
+
Antoine Audouard

1956 yılında doğdu. İlk üç romanını yirmili yaşlarda yazan Audouard daha sonra yayımcılık hayatına atıldı. Önce Editions no 1’de Bernard Fixot’yla çalıştı. Fixot, Robert Laffont’u alınca altı yıl Laffont-Fixot yayınevinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yirmi yıllık yayımcılık hayatının ardından e ... devamı 

Anthony Bourdain
+
Anthony Bourdain

1956 yılında New York’ta doğdu. Vassar College ve Culinary Institute of America okullarında okudu. New York City’s Supper Club, One Fifth Avenue ve Sullivanís restoranlarında çalıştı. Manhattan’da yaşamakta, Brasserie Les Halles restoranında şef olarak çalışmakta ve yazarlık kariyerini sürdürmektedi ... devamı 

Anatole France
+
Anatole France

Bir kitapçının oğlu Anatole France'nin bütün çocukluk ve gençlik dönemi kitaplar arasında geçmiştir. Fransız Akademisi üyesi ve 1921 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan bu büyük Fransız yazar, üslubu ve düşüncüleriyle bir kuşağı büyük ölçüde etkilemiştir. Felsefeye olan düşkünlüğü, bilgeliği ve araştır ... devamı 

Alper Kaya
+
Alper Kaya

1990 yılında Ankara’da doğdu. Orada hiç yaşamadığı hâlde, Ankara’yı çok sevdi. BirGün ve soL’da spor yazıları yazdı. Halen Evrensel’de cumartesi günleri maç yazısı olmayan futbol yazıları yazmaktadır. 2010 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden “Yılın Spor Köşe Yazısı Övgü Ödülü”ne layık görüldü. ... devamı 

Alice B. Toklas
+
Alice B. Toklas

1877 yılında San Francisco'da orta sınıf bir Yahudi ailenin çocuğu olarak doğdu. Kısa bir süre Washington Üniversitesi'nde müzik okudu. Uzun yıllar Gertrude Stein ile birlikte Fransa'da yaşadı. Ernest Hemingway, Thornton Wilder, Sherwood Anderson gibi yazarlarla ve Picasso, Matisse, Braque gibi avan ... devamı 

Alexandre Dumas
+
Alexandre Dumas

24 Temmuz 1802’de doğdu. 19. yüz­yı­lın en ve­rim­li ve en se­vi­len Fran­sız ya­zar­la­rın­dan. Ön­ce oyun­la­rı, da­ha son­ra da ta­rih­sel ro­man­la­rıy­la bü­yük ün ka­zan­mış­tır. Özel­lik­le, Kar­di­nal Ric­he­li­eu dö­ne­min­de­ki dört gö­zü­pek kah­ra­ma­nı an­lat­tı­ğı, ro­mans tar­zın­da­k ... devamı 

Alev Lytle Croutier
+
Alev Lytle Croutier

Alev Lytle Croutier, bütün dünyada çok satmış Harem: The World Behind the Veil ve Taking the Waters adlı kitapların yazarıdır. Uzun yıllar, kurucu editörlerinden olduğu Mercury House yayınevinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Türkiye doğumlu olan yazar, İstanbul’daki Robert Kolej’i bitirdikte ... devamı 

Ahmet Rasim
+
Ahmet Rasim

Eğitimini Darüşşafaka’da tamamlayıp telgrafhanede kâtip olarak çalışmaya başladı. Ahmet Mithat’ın çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazıları yayımlandı. Basın alanında çalıştı, II. Meşrutiyet’ten sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar ile bir mizah dergisi çıkardı. Pek çok farklı gazete ve dergide maka ... devamı 

Ahmet Örs
+
Ahmet Örs

1942 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara’da Atatürk İlkokulu ve Avusturya Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde Alman Filolojisi ve Sanat Tarihi öğreniminin ardından 1972-1978 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi o ... devamı 

Ahmet Haşim
+
Ahmet Haşim

Mo­dern Türk şi­iri­nin ku­ru­cu­la­rın­dan­dır. An­ne­si­nin ölü­mü üze­ri­ne ba­ba­sıy­la bir­lik­te İs­tan­bul’a gel­di. Öğ­ret­men­li­ğe ata­nın­ca baş­la­dı­ğı hu­kuk öğ­re­ni­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı. Öğ­ret­men­lik­ten ban­ka me­mur­lu­ğu­na ve kö­şe ya­zar­lı­ğı­na (Ak­şam ga­ze­te­sin­de) k ... devamı