Evren Buda
+
Evren Buda

... devamı 

Etem Ete
+
Etem Ete

1943 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarını İstanbul ve Ankara’da geçirdi. Babası Profesör Muhlis Ete, 1950-1952 yıllarında Demokrat Parti’de, 1962-1963 yıllarındaysa CHP’nin İnönü hükümetinde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yaptı. İlk ve orta öğrenimini Ankara TED Koleji’nde tamamladı. 1961 ... devamı 

Esin Eden
+
Esin Eden

1935’te Brük­sel’de doğ­du. Ame­ri­kan Kız Ko­le­ji’nden son­ra Fullb­right Bur­su ile git­ti­ği Kan­sas Üni­ver­si­te­si’nde Ko­nuş­ma Sa­na­tı ve Ti­yat­ro li­san­süs­tü prog­ra­mı­nı ta­mam­la­dı. Ora­loğ­lu, Dor­men ve Poy­ra­zoğ­lu ti­yat­ro­la­rı ile Ba­kır­köy Be­le­di­ye Ti­yat­ro­su, İs­tan ... devamı 

Eser Tutel
+
Eser Tutel

1933’te İstanbul’da doğdu. 1954’te Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi, Fransız Filolojisi’ne devam ederken Türkiye Yayınevi’nin Hafta dergisinde çalışmaya başladı. Bâb-ı Âli’de geçen 40 yılı aşan meslek hayatında Son Posta, Akşam, Hür Vatan, Hürriyet, Güneş, Günaydın gazeteleri ile ... devamı 

Ertuğrul Sevsay
+
Ertuğrul Sevsay

26 Ağustos 1954’te İstanbul’da doğan Ertuğrul Sevsay, İngiliz Lisesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. Cemal Reşit Rey ile kompozisyon, müzik teorisi ve piyano çalışmış, 1977-1980 yılları arasında kendi kurduğu Filarmoni Oda Orkestrası’nı idare etmiştir. 1980 yılında Viyana’ya gitmiş ve şi ... devamı 

Erol Üyepazarcı
+
Erol Üyepazarcı

1938 yılında İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni ve 1962’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’ni bitirdi. 1967-2006 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda, önce mühendis sonra orta ve üst kademe yönetici olarak çalıştı. Bibliyofili ile bibliyomani arasındaki ince çizgi ... devamı 

Erkan Acurol
+
Erkan Acurol

Uzun süredir Ayvalık'ta yaşayan Acurol çifti Ege-Ayvalık yemek kültürü üzerine yaptıkları araştırmalarını çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlamakta, denenmiş yemek tariflerini Arzu Acurol'un fotoğraflarıyla birlikte kitaplaştırmaktadırlar. En büyük zevkleri seyahat etmek, farklı mutfakları tanımak v ... devamı 

Ercan Akbay
+
Ercan Akbay

Suçun arkasındaki psikolojiye ilişkin gerilim romanlarıyla tanınan yazar 1959’da İstanbul’da doğdu. 1978’de Kadıköy Maarif Koleji’nden mezun olup İ.Ü. İşletme Fakültesi’ne başladığı gün, çalışma hayatına ilk adımını attı. Turizm ve elektronik sektörlerindeki deneyimlerinin akabinde bir caz kulübü ku ... devamı 

Eray Canberk
+
Eray Canberk

1940 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nda okudu. İlkokul öğretmenliği, yayıncılık, çevirmenlik, yayınevlerinde yönetmenlik ile danışmanlık yaptı. Birçok ansiklopedi ile sözlükte, Milliyet Çocuk, ... devamı 

Emily Dickinson
+
Emily Dickinson

Emily Dickinson, 10 Aralık 1830'da doğmuştur. Amerika'nın önemli kadın şairlerindendir. Bu zamana kadar 1.800'ü aşkın şiir yazmıştır. Şiirlerinin teması genellikle ölüm ve ölümsüzlük üzerinedir. ... devamı 

Elvan Sayar
+
Elvan Sayar

Karlı bir kış günü İstanbul’da doğdu. Babasının işi dolayısıyla İstanbul’da büyüdü. Çocukluğu tahta sandıklardan uzay gemisi yapmakla, apartmanın bahçesindeki kuyuyla ilgili hikâyeler uydurmakla ve arkadaşlarını örgütleyip beş numaranın zilini çalıp kaçmakla geçti. Liseden sonra Indiana Jones’a özen ... devamı 

Elizabeth Peters
+
Elizabeth Peters

Il­li­no­is’da do­ğup bü­yü­yen Eli­za­beth Pe­ters, Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si’nde, Ori­en­tal Ins­ti­tu­te’de Mı­sır Bi­li­mi da­lın­da dok­to­ra yap­mış­tır. 1998’de Mystery Wri­ters of Ame­ri­ca ta­ra­fın­dan Grand Mas­ter (Bü­yük Us­ta) ödü­lü­ne la­yık gö­rül­en Peters, Mary­land’de, tarihi bi ... devamı 

Edith Wharton
+
Edith Wharton

1862’de New York’ta doğan ABD’li yazar, özellikle House of Mirth (Keyif Evi) gibi, üyesi olduğu üst sınıfın yaşamını ve zamanın New York’unu anlatan romanlarıyla tanındı. Öykülerinde toplumsal eleştiri ve mizah duygusu belirgindir. 1911’den sonra yaşamını ağırlıklı olarak Fransa’da sürdürdü. I. Düny ... devamı