Hülya Ekşigil
+
Hülya Ekşigil

TED Ankara Koleji’ni ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. 1980 yılında Vizyon -o zamanki adıyla Vizon- Dergisi’nde çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra yazı işleri müdürü olduğu dergide 20 yıl boyunca ana söyleşileri gerçekleştirdi. Bu süre içinde ‘90’ların ilk yılların ... devamı 

Honorè De Balzac
+
Honorè De Balzac

1799 yılının 20 Mayıs günü Tours'da dünyaya geldi. Aslında Balssa olan soyadı Balzac olarak değiştirildi. Kendinden on beş yaş büyük bir kadın olan Bayan de Beny'le evlendi. Onun desteği ve etkisiyle kendini iyiden iyiye yazına verdi. 19 Ağustos 1850'de, elli bir yaşında öldü. Romancı, çağının tar ... devamı 

Helen Humphreys
+
Helen Humphreys

Ka­na­da­lı ya­zar. İlk ki­ta­bı Le­aving Earth Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri, İn­gil­te­re, Al­man­ya, Hol­lan­da, Fran­sa, İtal­ya ve Fin­lan­di­ya gi­bi çe­şit­li ül­ke­ler­de ya­yım­lan­dı ve To­ron­to Ki­tap Ödü­lü’nü ka­za­ndı. Humph­reys’in şi­ir ki­tap­la­rı ve bir kı­sa ro­ma­nı da var ... devamı 

Helen Bynum
+
Helen Bynum

... devamı